Wiele osób, korzysta z usług banków i innych placówek bankowych. Dzięki precyzyjnie stworzonej ofercie, usługi placówek trafiają do wielu potrzebujących i zainteresowanych klientów. Oferta banków jest bardzo rozbudowana, wśród propozycji znajdują się m.in.: pożyczki, zakładanie kont prywatnych, konto firmowe, utworzenie karty kredytowej, pożyczki czy kredyty mieszkaniowe, hipoteczne, firmowe i inne. Jednym z najbardziej pożądanych usług zarówno wśród klientów, jak i placówek, jest pobieranie i udzielanie kredytów. Kredyty, czyli pożyczki pieniężne mogą być udzielane na konkretne cele, z przedstawienie wielu dokumentów potwierdzających zamierzone działania.

Aby uzyskać odpowiedni kredyt, należy spełnić szereg wymogów i formalności, które pozwolą kredytobiorcy zaciągnąć dług u banku. Przed operacją i sfinalizowaniem pożyczki należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek, który zawiera wszelkie szczegóły dotyczące wierzytelności klienta. We wniosku tym należy uzupełnić dokładne dane wnioskodawcy, określić statut służbowy, poinformować o zamierzeniach i wykorzystaniu przyznanego kredytu, jak również określić sposób spłat kredytu. Spłata kredytu ustalana jest indywidualnie z każdym klientem, a w skład elementów tworzących ratę wchodzą: oprocentowanie kredytu – opłata za użyczenie kapitału wyliczana na podstawie z góry narzuconych stóp procentowych oraz indywidualnej marzy banku, ubezpieczenie kredytu – ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie lub nieruchomości, kapitał kredytu – wysokość raty uzależniona od całkowitej wysokości pożyczki. Każda rata wyliczana jest na podstawie konkretnego wniosku i zapytania, a możliwość jej spłat zależna jest od osobistych ustaleń i oferty banku.

Spłaty rat kredytowych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszą możliwością jest ustalenie raty malejącej. Raty malejące to pewien schemat spłat długu, w którym kolejno następujące po sobie raty posiadają mniejsza wartość finansową. W praktyce jednak, najczęściej wybieranym działaniem jest spłacanie rat, posiadających równe raty kapitałowe. W schemacie tym raty spłacane są regularnie w równych odstępach czasowych – najczęściej z comiesięczną zobowiązaniem.

Wiele kredytobiorców posiada również możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu. Opłacalność takiego działania, uzależniona jest od placówki bankowej oraz jej oferty. Wcześniejsza spłata kredytu w wielu przepadkach przynosi wiele korzyści, a klient może uzyskać zwrot określonego kapitału. Tego rodzaju splata niejednokrotnie pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy na odsetkach kredytowych. Możliwość wcześniejszego uregulowania długu, nie zawsze jest jednak korzystania, a o możliwości oddania pieniędzy z wyprzedzeniem, należy powiadomić bank. Dokładne sprawdzenie i ustalenie warunków wcześniejszej spłaty powinno być z góry ustalone i zawarte w podpisanej przez obie strony umowie.

Wszystkie dane dotyczące możliwości uregulowania pożyczki, jak również konsekwencje związane z zaniechaniem spłat oraz opóźnieniami w ich regulowaniu bank ustala indywidualnie z klientem, a także szczegółowe informacje umieszcza w odpowiednich dokumentach.