Starając się o zaciągnięcie kredytu musimy uważać, aby nasze zobowiązanie finansowe nie przyczyniło się do utraty naszej płynności finansowej. W tym celu przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z ofertami poszczególnych instytucji finansowych, jakie są realne koszta zaciągniętych kredytów pożyczek, jaka jest nasza zdolność finansowa oraz określić na jaki kredyt realnie nas stać.

Spirala zadłużeń

Świeżo zaciągnięty kredyt samochodowy może nie sprawiać nam początkowo większych problemów, o ile nie pojawią się tak jednostkowe sytuacje, jak utrata miejsca pracy, czy też niespodziewana choroba. W takich sytuacjach terminowa spłata kredytu może okazać się problematyczna a my popadamy w spiralę zadłużeń. Aby tego uniknąć zawsze powinniśmy dokładnie sprawdzić, jaki jest realny koszt kredytu.

Zarówno banki, jak i instytucje sektora pozabankowego przyciągają klientów hasłami, jak zerowe oprocentowanie. W praktyce oprocentowanie kredytu jest jedną z wielu opłat, jakie ponosi kredytobiorca. Bank, jak każe przedsiębiorstwo dąży do zarobku dlatego nie ma czegoś takiego jak darmowy kredyt. W koszt zaciągniętego zobowiązania wchodzą też różnorodne prowizje, marże, ubezpieczenia i inne opłaty, które są zawarte w podpisywanej umowy. Żeby spłata kredytu nie pokazała się zbyt ciążka w pierwszej kolejności pomóc nam może kalkulator kredytowy, który wskaże, jaka będzie miesięczna rata kredytu.

Kalkulatory

Jednym ze sposobów na sprawdzenie realnych miesięcznych rat jest skorzystanie z kalkulatora kredytowego. W urządzeniu online należy podać takie dane jak wysokość zaciągniętego kredytu, podać wysokość prowizji oraz określić, czy jest naliczana osobno, zmniejsza kwotę wpłaty, powiększa kwotę kredytu podajemy też jej wysokość. Należy też uwzględnić oprocentowanie oraz określić, jaki i czas spłaty. Należy też uwzględnić czy raty są równe czy też malejące.

Pomocny może być również kalkulator zdolności kredytowej. Chociaż wszystkie banki, jak i kasy oszczędnościowo-kredytowe są przed udzieleniem kredytu zobowiązane do sprawdzenia naszej zdolności kredytowej, to wato ją sprawdzić samemu przed złożeniem wniosku. Kalkulator zdolności kredytowej, tak samo, jak kalkulator kredytowy pomoże nam w uchronieniu się przed wpadnięciem w spiralę zadłużeń.

W kalkulatorze zdolności podajmy wszelkie dane dotyczące zarówno naszych przychodów, jak i rozchodów. Dlatego też podajemy informacje na temat uzyskiwanych przez nas przychodów z takich źródeł, jak świadczenie pracy, z prowadzonej działalności gospodarczej oraz podjemy inne źródła przychodu, które mogą być uwzględniane przez bank (warto nadmienić, że w przypadku kredytów długoterminowych świadczenia, jak 500+ nie są przez banki uwzględniane). Następnie podajemy wszystkie nasze rozchody, czyli ilość pieniędzy, jaką miesięcznie przeznaczamy na czynsz, wyżywienie, środki codziennego użytku, na naszą edukację. Kalkulator zdolności kredytowej uwzględnia też już zaciągnięte pożyczki, jak i kredyty oraz nasze zobowiązania wobec osób trzecich, jak alimenty.